ZİHİNSEL ENGELLİLER
DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Dersler
 • Bilişsel Becerilere Hazırlık
 • Öz Bakım Becerileri
 • Günlük Yaşam Becerileri
 • Toplumsal Uyum Becerileri
 • Dil, Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri
 • Psikomotor Becerileri
 • Sosyal Hayat
 • Türkçe
 • Matematik

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

            Zihinsel yetersizliği olan bireyler; dikkat, algılama, bellek ve muhakeme etme yeteneği gibi zihinsel işlevlerinde yetersiz, kişisel bakım, çevreye uyum, dil, iletişim ve duyusal motor becerilerinde yaşıtlarına göre geç ve yavaş gelişen kişilerdir. Bu yetersizlik durumunun etkilerini azaltmanın tek çaresi eğitimdir.

Bu grup içerisinde yer alan ve kurumumuzda ki eğitimden faydalanabilecek bozukluklar;

 • Hafif- Orta ve Ağır Düzeyde Mental Retardasyon (Down sendromu, Angelman sendromu, Williams, Prader- Will sendromu, Fenilketorüni, Frajil- X sendromu ve Heller sendromu),
 • Bilişsel gelişim geriliği,
 • Ateşli hastalıklar, kazalar, yaralanmalar, kafa travmaları, epilepsi gibi rahatsızlıkların ortaya çıkardığı zihinsel yetersizlik durumları görülenler eğitim alabilir.

Kurumumuzdaki bu programın eğitim hedefleri;

 • Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları,
 • Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,
 • Psikomotor becerilerini geliştirmeleri,
 • Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri,
 • Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,
 • Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri,
 • Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri,

Kurumumuzdaki bu programdan eğitim alan bireylerin etkin sonuç alabilmesi için;

 • Bu rahatsızlık için en gerekli olan şey en kısa sürede ve en erken biçimde ve de en yoğun biçimde yapılan bir eğitim programıdır. Yani küçük yaşta eğitime başlaması önemlidir.
 • Bireyin gelişim ve eğitim sürecinde aile, okul ve toplum üçgenin işbirliğinde bireyin gelişimi herkes tarafından takip edilmeli ve desteklenmelidir. Öğrenilenler pekiştirilir ise etkin sonuç alınabilmektedir.
 • Her şeyden önce bireyin utanç duymadan, suçlamadan, size verilmiş bir ceza olarak görmeden kabul edin. Zihinsel bazı sınırlılıklarının olmasının onun suçu olmadığını unutmayın.
 • Bireyin kapasitesinin üstündeki becerileri gerçekleştirmesini beklemeyin. Başkalarıyla kıyaslamayın. Gerekli ilgi, sevgi ve sabrı göstererek sevip kabul ettiğinizi ona hissettirin.
 • Lütfen toplumdan soyutlamayın, dışlamayın, her an her zaman toplumla ve çevre ile iç içe olmasını sağlayın. Lütfen hep beraber sebebine değil çözümüne odaklanalım,
 • Eğitimde devamlılık esastır, tekrar edildiğinde unutulmaz ve de eğitime ara vermeyin.
 • Kurumumuzdan eğitim alan bireylerin çalışmalarının takibi ve yardımcı olması amacıyla mutlak suretle defter tutulmalı ve öğretmeni ile iletişimde olunmalıdır.
Size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Hangi çerezleri kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Kabul EtGizlilik ayarları

GDPR