YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR
DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Dersler
 • Eşleme Becerileri
 • Taklit Becerileri
 • Yönerge Takip Becerileri
 • Görsel Destek Kullanımı
 • Alıcı Dil Becerileri
 • İfade Edici Dil Becerileri
 • Oyun ve Müzik Becerileri
 • Özbakım Becerileri
 • Günlük Yaşam Becerileri
 • Motor Beceriler
 • Sosyal Beceriler
 • Okuma Yazma
 • Matematik

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

            Günümüzde Yaygın Gelişimsel Bozukluklar sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri içeren bir spektrum bozukluğudur. Günümüzde her 68 çocuktan birinde gözükmektedir. Yani yalnız değilsiniz. Birçok insan sizin gibi bununla mücadele etmektedir.

Bu grup içerisinde yer alan ve kurumumuzda ki eğitimden faydalanabilecek bozukluklar;

 • Otizm,
 • Rett Sendromu,
 • Çocuğun Dezintegratif Bozukluğu,
 • Asperger Sendromu,
 • Başka Tüllü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm)’ tur.

Kurumumuzdaki bu programın eğitim hedefleri;

 • Temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,
 • Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,
 • Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,
 • İletişim becerilerini geliştirmeleri,
 • Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,
 • Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,
 • Akademik becerilerini geliştirmeleri,
 • Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Kurumumuzdaki bu programdan eğitim alan bireylerin etkin sonuç alabilmesi için;

 • Bu rahatsızlık için en gerekli olan şey en kısa sürede ve en erken biçimde ve de en yoğun biçimde yapılan bir eğitim programıdır. Yani Eğitimden başka çare yoktur.
 • Bireyin gelişim ve eğitim sürecinde aile, okul ve toplum üçgenin işbirliğinde bireyin gelişimi herkes tarafından takip edilmeli ve desteklenmelidir. Öğrenilenler pekiştirilir ise etkin sonuç alınabilmektedir.
 • Bireyin beslenmesinde doğal yiyecekler tüketilmeli, paketli gıda verilmemelidir,
 • Lütfen hep beraber sebebine değil çözümüne odaklanalım,
 • Lütfen toplumdan soyutlamayın, dışlamayın, her an her zaman toplumla ve çevre ile iç içe olmasını sağlayın,
 • Eğitimde devamlılık esastır, tekrar edildiğinde unutulmaz ve de eğitime ara vermeyin.
 • Kurumumuzdan eğitim alan bireylerin çalışmalarının takibi ve yardımcı olması amacıyla mutlak suretle defter tutulmalı ve öğretmeni ile iletişimde olunmalıdır.
Size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Hangi çerezleri kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Kabul EtGizlilik ayarları

GDPR